THE DEATH

AND

 RESURRECTION SHOW

“Pam ydych chi'n mynd i ffwrdd? Er mwyn i chi ddod yn ôl ... Nid yw dod yn ôl i'r man lle gwnaethoch chi ddechrau yr un peth â pheidio gadael”

Terry Pratchett 'A Hat Full of Sky'

Mae'r Sioe Marwolaeth ac Atgyfodiad yn gyfres o feicro-berfformiadau am y cof, a'r hyn sydd yn annwyl i ni. Mae perfformiwr ynysig wedi'i adael â phropiau syml yn unig, ac yn cofio cymysgiad o straeon poblogaidd. Trwy gyfres o straeon sydd yn obeithiol ond hefyd yn ofer, mae’r meirw yn atgyfodi, mae plant yn cael ei geni ac mae breuddwydion yn cael eu creu.

Ysgrifennwyd a pherfformiwyd gan Tim Bromage.

Cyfarwyddwyd gan Hester Chillingworth.

Camera a chefnogaeth dechnegol gan Roger Graham

 

Gwnaethpwyd y prosiect hwn yn bosibl trwy arian gan Gronfa Loteri Genedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru. Mae'r Loteri Genedlaethol yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi pobl, prosiectau a chymunedau yn ystod yr amseroedd heriol hyn

Lottery funding strip landscape colour.j